Tìm hiểu mẫu hợp đồng cho thuê xe tải chở hàng mới nhất 2024

Hiện nay, do nhu cầu của nhiều đơn vị, cá nhân muốn thuê xe tải chuyên dụng trọng tải lớn để chở hàng Bắc Nam liên tỉnh và muốn cập nhật nhanh những mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng để đảm bảo lộ trình tải hàng luôn diễn ra suôn sẻ, mau chóng và áp dụng đúng các điều khoản cam kết trước đó. Để đáp ứng nhu cầu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về bản hợp đồng thuê xe chở hàng mới nhất năm 2020 mà hầu hết các đơn vị kinh doanh Dịch vụ vận tải chuyên nghiệp tại Việt Nam đều áp dụng, Ratraco Solutions sẽ chia sẻ nhanh thông qua bài viết bên dưới đây. Hi vọng đây sẽ là mẫu hợp đồng thuê xe chở hàng cần thiết cho những cá nhân, những chủ hàng, chủ Doanh nghiệp kinh doanh có liên quan.

Xem thêm: vận chuyển hàng hóa bằng đường sắtvận chuyển container bằng đường bộ

Vai trò của hợp đồng vận tải hàng đường bộ

Hợp đồng vận tải hàng hóa về cơ bản là sự thỏa thuận giữa hai bên, chủ hàng cần vận tải và bên Dịch vụ vận tai hàng chuyên nghiệp. Hợp đồng này còn là bằng chứng cho việc thuê xe vận tải tại một đơn vị vận tải nào đó bất kỳ và nó cũng được dùng để giải quyết các tranh chấp phát sinh (nếu có).

Dựa theo hợp đồng vận tải Bắc Nam, đơn vị vận tải có nghĩa vụ phải chuyển hàng hóa đến đúng địa điểm nhận hàng theo yêu cầu, đồng thời phía cho thuê xe tải cũng phải giao hàng cho người nhận theo thông tin được cung cấp từ phía chủ hàng. Và khi đó, bên thuê vận tải có nghĩa vụ thực hiện việc chi trả số cước phí vận tải, khoản phụ phí đã thương lượng trước đó. Để bảo đảm quyền lợi giữa 2 bên, việc đưa ra bản hợp đồng vận tải hàng hóa là thực sự quan trọng, cần thiết.

Tìm hiểu mẫu hợp đồng cho thuê xe tải chở hàng mới nhất 2020
Hợp đồng vận tải hàng là thỏa thuận giữa bên chủ hàng với đơn vị vận tải chuyên nghiệp.

Mẫu hợp đồng cho thuê xe tải chở hàng của Ratraco Solutions chi tiết mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHO THUÊ XE VẬN TẢI

HĐ Số: ………2020-PS/….                                                                                                        

Ngày … tháng … năm 2020

 • Căn cứ Luật Thương mại Việt Nam năm 2005
 • Căn cứ yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Ratraco Solutions

Chúng tôi gồm:

Bên A: 

 • Người đại diện:……………………………………………………
 • Chức vụ:……………………………………………………
 • Địa chỉ:……………………………………………………
 • Số điện thoại:……………………………………………………
 • Mã số thuế:……………………………………………………
 • Email:……………………………………………………

Bên B:

 • Người đại diện:……………………………………………………
 • Chức vụ:……………………………………………………
 • Địa chỉ:……………………………………………………
 • Số điện thoại:……………………………………………………
 • Mã số thuế:……………………………………………………
 • Email:……………………………………………………

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý cung ứng các dịch vụ thông tin vận tải, kết nối khách hàng có nhu cầu vận tải cho bên B. Bên B chấp nhận làm đối tác của bên A và tuân theo các yêu cầu sau:

 • Cam kết cung cấp thông tin về phương tiện vận tải đăng ký.
 • Cam kết cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, tài xế và các thông tin khác cần thiết.
 • Cam kết giá cả dịch vụ
 • Thanh toán

ĐIỀU 2: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

 • Bên B phải cung cấp giấy phép đăng ký xe, bảo hiểm xe, bằng lái xe của tài xế, giấy khám sức khỏe…
 • Bên B phải cung cấp cho bên A hình ảnh của tài xế lái xe, hình ảnh của xe
 • Bên B phải dùng điện thoại Smartphone có cài app ứng dụng, luôn bật định vị khi kết nối mạng với App
 • Bên B phải đăng nhập đúng ID bảo mật đã đăng ký với bên A
 • Bên B cung cấp thông tin ngân hàng cho bên A để thanh toán tiền vận tải.
Tìm hiểu mẫu hợp đồng cho thuê xe tải chở hàng mới nhất 2020
Mẫu hợp đồng thuê xe chở hàng Bắc Nam là căn cứ xác thực quyền lợi và trách nhiệm của đôi bên.

ĐIỀU 3: GIÁ CƯỚC VẬN TẢI VÀ TỶ LỆ TRÍCH THƯỞNG

 • Giá cước vận tải sẽ được B và bên A thống nhất đưa ra giá hợp lý cho khách hàng như bảng giá trong phụ lục 1
 • Giá cước có thể thay đổi theo từng thời điểm.
 • Khi bên B hoàn thành chuyến vận tải bên B sẽ đại diện bên A thu đủ tiền của khách hàng và trích thưởng lại cho bên A theo tỉ lệ thỏa thuận trong phụ lục 1

ĐIỀU 4: THU TIỀN KHÁCH HÀNG VÀ THANH TOÁN

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khách hàng trả bằng chuyển khoản:

 • Khách hàng sẽ chuyển khoản 100% cước phí vào tài khoản bên A.
 • Bên A sẽ chuyển trả số tiền được hưởng của bên B vào tài khoản bên B.

Khách hàng trả bằng tiền mặt:

 • Bên B sẽ thay mặt bên A thu đủ số tiền của khách hàng
 • Bên B sẽ chuyển trả số tiền được hưởng của bên A

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

Bên B đảm bảo giữ gìn thông tin ID của mình, không được phép cung cấp ID cho các phương tiện khách vận tải thay.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN BỒI THƯỜNG

* Các trường hợp bồi thường:

 • Nếu hàng hóa do bên B vận tải bị hư hỏng bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng theo tỉ lệ hư hỏng của hàng hóa.
 • Nếu hàng hóa do bên B vận tải bị mất bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng.

* Tiến hành bồi thường:

 • Bên B gửi bảng xác nhận khoản tiền bồi thường với khách hàng mà hai bên có nghĩa vụ phải thực hiện chậm nhất trong 1 tuần
 • Bên B xác nhận số liệu bồi thường của Bên A và ký xác nhận trên các chứng từ liên quan của Bên A.

* Miễn trách nhiệm bồi thường:

 • Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, địch họa.
 • Những thiệt hại gián tiếp gây ra do hậu quả của việc mất mát,hư hỏng hay suy suyễn bưu gửi.
 • Những hàng hóa thuộc loại cấm gửi.

* Cháy, nỗ do các nguyên nhân khác hơn là do sơ suất.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu Bên B vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại Điều 3 của hợp đồng.
 • Tổ chức kết nối thông tin của bên B lên website, App. Cung cấp các thông tin khách hàng cho bên B nếu như khách hàng nằm trong khu vực bên B đảm nhận.
 • Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên B biết những thông tin liên quan đến việc thay đổi giá cước dịch vụ và các chính sách mới.
 • Đảm bảo bí mật thông tin và an toàn cho bên B.
 • Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của bên B về chất lượng dịch vụ.

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

 • Bên B có quyền được nhận thông tin khách hàng trong khu vực mình quản lý
 • Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn và hoàn thành chuyến vận tải của mình
 • Được quyền yêu cầu Bên A giải quyết các khiếu nại về dịch vụ theo quy định.
 • Được quyền bảo đảm bí mật và an toàn hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 • Có trách nhiệm tuân thủ các quy định về dịch vụ của bên A
 • Thực hiện thanh toán cho Bên A theo qui định tại Điều 3 của hợp đồng.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ những Điều, khoản đã ghi trong hợp đồng. Các yêu cầu phát sinh hai Bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản dưới hình thức phụ lục hợp đồng và được xem là một bộ phận không tách rời của hợp đồng.
 • Một trong hai bên quan hệ hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải báo bằng văn bản cho phía Bên kia biết trước ít nhất 15 ngày và thanh toán đầy đủ các khoản nợ phát sinh (nếu có).
 • Nếu có xảy ra tranh chấp, hai bên cùng giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được sẽ chuyển đến Tòa án TP.HCM phán quyết theo luật định.
 • Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và có hiệu lực thực hiện kể từ ký hợp đồng cho đến khi một trong hai bên có văn bản yêu cầu thanh lý hợp đồng.

BÊN CHO THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

Những điều cần biết về hợp đồng thuê xe tải chở hàng

Hợp đồng thuê xe tải chở hàng giúp xác định rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên khi thuê dịch vụ xe tải chở hàng đường xa. Nếu bạn không có kinh nghiệm thuê xe thì cần phải nắm rõ những điều ghi trong bản hợp đồng thuê xe tải, bao gồm:

Trách nhiệm và quyền lợi của hai bên

Để đảm bảo cho quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên, trong hợp đồng thuê xe cần phải ghi rõ về những ưu đãi được hưởng của bên thuê xe như khâu bốc xếp hàng, đóng gói hàng, chi phí thuê xe,…hay chi phí phải trả nếu làm xe tải bị hư hỏng, giữ xe quá lâu,…

Hợp đồng phải ghi rõ các thông tin cần thiết

Tên, mã số thuế, địa chỉ,…của cả hai bên. Việc ghi rõ các thông tin này trong hợp đồng chính là cơ sở giải quyết các mâu thuẫn phát sinh (nếu có rủi ro khi thuê xe)

Tìm hiểu mẫu hợp đồng cho thuê xe tải chở hàng mới nhất 2020
Phía chủ hàng và Dịch vụ vận tải phải nắm rõ về các điều khoản ký kết trong hợp đồng thuê xe.

Tính chất hàng hóa vận tải

Loại hàng hóa được vận tải bằng xe tải phải được ghi rõ trong hợp đồng và phải đảm bảo không phải là hàng cấm

Chi phí thuê xe

Để tránh những trường hợp mâu thuẫn về phí đường bộ, phí neo xe, chi phí sửa chữa xe, tiền xăng dầu,…trong hợp đồng phải có sự thỏa thuận về hai bên sẽ chịu các khoản phí này như thế nào.

Ngoài những vấn đề trên, trong quá trình làm hợp đồng, cả hai bên có thể đưa ra những điều khoản mình mong muốn rồi cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và ghi (note) vào hợp đồng. Tóm lại, khi có một hợp đồng rõ ràng, bạn sẽ biết đâu là quyền lợi và trách nhiệm mà mình cần phải thực hiện khi thuê xe để hạn chế những mâu thuẫn & thiệt thòi không đáng có.

Ưu điểm và quy trình sử dụng Dịch vụ thuê xe tải chở hàng của Ratraco Solutions

Chọn thuê xe tải của Ratraco Solutions quả thật là một quyết định sáng suốt và thông minh vì đơn vị chúng tôi mang đến cho quý khách hàng những lợi ích thiết thực như sau:

 • Sở hữu đa dạng các loại xe tải khác nhau nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu cần thiết của mọi người dùng
 • Đội ngũ tư vấn sẵn sàng giải đáp chi tiết rõ ràng về gói Dịch vụ vận tải cho khách hàng hiểu rõ
 • Chi phí thuê xe cạnh tranh cao, phù hợp nhất với thị trường hiện tại
 • Thủ tục thuê xe rất nhanh chóng, dễ dàng và thời gian thuê xe là không giới hạn
 • Quy trình thuê xe vô cùng chuyên nghiệp và đơn giản.

Ngoài Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng, Ratraco Solutions còn cung cấp tới quý khách hàng các dịch vụ uy tín như: Chuyển phát nhanh, vận tải hàng hóa, vận tải ô tô Bắc Nam, vận tải Container, vận tải xe máy, giao hàng nhanh,…nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng.

* Quy trình đăng ký thuê xe tải chở hàng của RatracoSolutions Logistics được tiến hành qua 3 bước như sau:

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với đơn vị vận tải chuyên nghiệp chúng tôi để yêu cầu được sử dụng Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng
 • Bước 2: Bạn có thể đến đơn vị vận tải để kiểm tra trực tiếp, ký hợp đồng nhận xe hoặc liên hệ với chúng tôi để nhân viên giao xe tận nơi cho bạn
 • Bước 3: Sau khi thuê xe xong, bạn chỉ cần liên hệ với đơn vị vận tải chúng tôi để trả xe.

* Lưu ý: Hợp đồng thuê xe tải chỉ kết thúc khi đơn vị tiếp nhận xe thuê của chúng tôi nhận thấy xe còn nguyên vẹn và quý khách đã chi trả đủ số tiền thuê xe như đã thỏa thuận trước đó.

Tìm hiểu mẫu hợp đồng cho thuê xe tải chở hàng mới nhất 2020
Các bước đăng ký thuê xe tải hàng của Ratraco Solutions được thực hiện theo đúng quy trình xuyên suốt.

Trên đây là Form mẫu chi tiết về bản hợp đồng thuê xe tải chở hàng mới nhất và được chúng tôi cập nhật năm 2020 cho các chủ hàng, các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp tiện tham khảo để sớm đưa ra quyết định thực hiện ký kết hợp đồng thể hiện rõ quyền, trách nhiệm & nghĩa vụ giữa bên cho thuê với bên thuê xe. Mẫu hợp đồng thuê xe tải chở hàng là mẫu hợp đồng rất quan trọng và cần thiết nên bắt buộc phía chủ hàng hay phía đơn vị vận tải phải nắm rõ để kịp thời bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh theo đúng quy định đề ra.

Trong suốt quá trình luân chuyển hàng sẽ có rất nhiều điều khoản, vướng mắc có thể phát sinh nên buộc phải có hợp đồng thuê xe chở hàng rõ ràng để hạn chế tối đa mọi tranh chấp về sau. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, xin vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được giải đáp tận tình và tư vấn, hỗ trợ chu đáo nhất nhé.

Thông tin liên hệ Ratraco Solutions

Công ty TNHH Giải Pháp vận tải Ratraco
Địa chỉ:
21Bis Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, TPHCM

Hotline:  0965 131 131
Email:  toannguyen@ratracosolutions.com
Website: https://ratracosolutions.com
Facebook: Ratraco Solutions - Railway Logistics
Zalo: http://zalo.me/0965131131

Trụ sở TPHCM:

Bình Dương:

Đồng Nai:

Bình Định:

Đà Nẵng:

Nghệ An:

Hà Nội:

 • Địa chỉ: 95 - 97 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại : 0902 486 247 - 0901 100 247

Trung Quốc:

 • Địa chỉ:  Ga Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
 • Điện thoại : 0909 949 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ